daen de it

​Arbejder du for at leve eller lever du for at arbejde?

Forleden dag, kørte jeg i bus fra Rom til Sorrento, og faldt i snak med buschaufføren som selv er bosiddende i Sorrento. Han var nysgerrig efter at høre om hvorfor mig om min mand havde valgt at flytte til Syditalien. Han synes det var meget pudsigt at det var os der flyttede til et andet land mens sønnen blev i Danmark, normalt er det jo de unge der flytter ud! Jeg fortalte, at en af grundene til at vi valgte Syditalien er den åbenhed og varme vi oplever i mødet med syditalieneren. En anden grund var at vi var kørt træt i tilværelsen i Danmark, hvor arbejdet blev ens identitet, og synonymt med om du har succes i livet. At bryde dette synes lettere her i Syditalien. Til dette svarede han:​

“I Syditalien arbejder man for at leve hvorimod i Norditalien lever man for at arbejde”

Jeg synes det er tankevækkende at arbejdsidentitet opfattes og vægtes så forskelligt. Men hvad betyder det konkret at arbejde for at leve i stedet for at leve for at arbejde? Det er ikke sådan at Syitalienerne ikke arbejder hårdt og meget, for det gør de. Arbejdet har en værdi, fordi det er nødvendigt for at kunne forsørge sig selv og sin familie, og ikke for at få identitet og mening i tilværelsen.

Arbejdet er en del af tilværelsen, men du og er så meget mere end dit arbejde, og livet indeholder så meget mere end arbejde. Jeg kan godt lide den tilgang, jeg kender kun alt for godt fra mig selv, hvordan arbejdet kan blive en væsentlig del af ens selvforståelse og identitet. Det er på arbejdet man får anerkendelse, og styrket sit ego. Det kan let komme til at overskygge alt det andet man også er, arbejdet kan hurtigt få første prioritet i forhold til familie, venner og egenomsorg.

Som rejseleder er det at køre i bus en del af jobbet.​

I Syditalien er det vigtigt med gode nære relationer. En italiener sagde til mig, med et glimt i øjet, det vigtigste er mad og derefter kærlighed. Og jeg oplever helt klart at der er forskel på hvordan værdierne prioriteres i forhold til Danmark. Jeg vil ikke gøre mig til dommer over, om den ene opfattelse af det at arbejde er mere rigtig end det andet. Det er interessant at opleve forskellen, og blive bevidst om at der er mange måder at forholde sig til arbejdslivet og livet generelt.

Jeg synes det har været enormt svært at slippe min egen arbejdsidentitet, da den arbejdskultur jeg er vokset op i ubevidst har lagret sig, og har hele mit liv været et referencepunkt, arbejdet er det vigtigste, derefter kommer alt andet. Det har derfor været en øjenåbner, og samtidig enormt frisættende at møde en kultur hvor, motivet med at arbejde er at du kan tjene penge så dit mål, at leve livet, kan opfyldes. I forhold til at motivet med at arbejde er at arbejde, så du kan nå målet om at få anerkendelse, og opleve livet som meningsfuldt i kraft af dit arbejde.

Hvad er dit mål med dit arbejde, udover at det selvfølgelig er at give penge til at have et sted og bo og få mad på bordet? Arbejder du for at leve? Eller lever du for at arbejde?