daen de it

​Hvordan skaber du balance i livet?

Naturen skaber balance​

​Ordet balance bliver ved med at dukke op i min bevidsthed. For tiden synes jeg at jeg ser noget med balance allevegne. Work and life balance, danmark i balance, balance i økonomien. Når jeg tænker nærmere over det, har det lige netop været balance i livet, jeg har stræbt efter at opnå. Men hvad vil det helt konkret sige at leve i balance?

Din personlighed er grundlæggende, og den måde din personlighed er struktureret på er væsentlig, for hvordan du oplever dig selv og din omverden. Det er derfor vigtigt at kende sig selv godt, det gør det lettere at træffe valg som er i overensstemmelse med din natur. For eksempel hvis du er indadvendt, og har brug for tid til at tænke, før du føler du kan komme med konstruktiv feedback på et emne der bliver diskuteret. Så er du måske også en person som hvis du har valget, hellere vil have en mailkorrespondance, hvor du har tid til at reflektere over det du vil formidle, i stedet for at korrespondancen foregår telefonisk, hvor du skal forholde dig til samtalens udvikling her og nu.

Det kan også være at du føler dig mest frisk, og motiveret til at arbejde koncentreret om aftenen, men har et arbejde hvor du møder tidligt, og du oplever der skal rigtig meget kaffe til, før du kan koncentrere dig om arbejdsopgaverne. Det kan være at du trives bedst i et miljø hvor du har meget ansvar, og kan træffe hurtige beslutninger på egen hånd. Men er på en arbejdsplads hvor alle beslutninger skal træffes i drøftelse med andre. Det vil hele tiden opleves frustrerende, og påvirke dig negativt.

Er du en meget empatisk person, og derfor god til at fornemmer hvordan andre har det, vil du kunne føle dig drænet af at være i kontakt med mennesker. Selv om du faktisk er rigtig god til at være i samspil med andre, netop på grund af dine empatiske evner. Ulempen er bare at du er på overarbejde, det at mærke alle andres følelser samt din egne følelser, og derefter adskille hvad der dine, og hvad er de andres, er mentalt krævende. Og derfor må du virkelig holde fast i dig selv, da det er afgørende for din trivsel at du prioriterer din alene tid meget højt.

Du vil have brug for meget tid for dig selv for at genoplade energi. Det at have mulighed for at være alene, kan være udfordrende både på grund af mange krav fra dit netværk, samt fordi det ikke altid opfattes som en gyldig grund til at sige nej til sociale arrangementer. Derudover ligger der en norm i samfundet om at det er godt at være social, og at ønsket om megen alene tid kan anses for værende mærkelig.

Nu ridser jeg det måske firkantet op, men når du kan agere i dit liv i overensstemmelse med din personlighed, vil du opleve at du er mere i balance, og du vil føle mere energi og tilfredshed. Psykologi professor, Svend Brinkmann fik kæmpe succes med sin bog Stå fast, hvor det negative i samfundets tendens til krav om selvudvikling og forandring blev behandlet. Forandringer skaber uro og er enormt krævende. Så det at vi er tvunget til udvikling uden selv at ønske det, kan opleves grænseoverskridende.​

​På den ene side må du acceptere at alting hele tiden er i forandring, men samtidig være tro mod dig selv. Men hvornår skal man overskride sine grænser, og hvornår skal man stå fast. Det er noget af en balancekunst. Jo mere du er afklaret med dine værdier, og hvad du står for, desto mere ved du hvornår det ja-eller nej hatten du skal tage på, og hvilken betydning det har for dit liv. Nogle gange er det ikke udvikling men indsigt og erkendelse der er det vigtige.

Ja men kan man da ikke bare forandre ens personlighed? Du kan lære strategier til at håndterer din adfærd, tanker og følelser, så du kan navigere med den du er, på en måde så du oplever at det er lettere at passe ind i de rammer du er i. Men hvornår man skal bruge nye strategier for at tilpasse sig de givne omstændigheder, eller for eksempel skifte til en arbejdsplads eller arbejdsopgaver som passer bedre til ens personlighed, er op til den enkelte. Og nogle gange er det en kombination af at lære nye strategier, skifte arbejde, bolig og socialt netværk, der kan være nødvendig. I sidste ende er det kun dig selv der har ansvaret. Hvis vi giver ansvaret om at få balance i livet til andre, kan vi forvente at blive skuffet.

Vi kan ikke altid leve livet hvor alt er i balance, det ville måske også blive lidt kedelig. Ligesom hvis man altid kun halv sov eller var halvvågen, tænk hvis man aldrig sov dybt eller aldrig var helt vågen. Så vil man gå igennem livet i en døs og ikke være til stede. Så netop afveksling er afgørende for oplevelsen af balance. Nogle gange er det sjovest at sidde på yderkanten af vippen, for det er her der sker en bevægelse. Nogle gange skal følelserne have lov at styre og nogle gange fornuften, man skal bare gøre sig konsekvenserne bevidst, hvilket er afgørende for oplevelsen af balance mellem egne behov, og kravene fra omverden eller en selv. Balance mellem at være til stede i nuet og at planlægge fremtiden, er et område som kræver bevidst opmærksom.

​Det at kunne regulere følelserne og tankerne, så de hjælper dig konstruktivt, er vigtig for at opleve følelsen af balance. Balance handler om at være glad for den du er, og stå ved både din styrker og svagheder. Kunne sige nej, når du mener nej, og ja når du mener ja. Når du er der, vil du opleve at du hviler, og er i balance med dig selv, og andre vil opleve dig på samme måde. Hvem har ikke prøvet, på et tidspunkt at være i en situation, hvor man prøver at gøre alle tilfredse, og i den øvelse gå på kompromis med sig selv. Og opleve, at det kom der intet godt ud af, på trods af gode intentioner.

Det er også meget forskelligt, hvilke udsving man har brug for. At opleve at der er balance i livet er måske lige så meget en øvelse i at lave udsving, for netop at vide hvor ens balancepunkt er, da det som alt andet kan ændre sig gennem livet. Gøre for meget eller for lidt? Snakker for meget eller for lidt? Giver for meget eller for lidt? Træner for meget eller for lidt? Tænker for meget over hvad andre tænker eller for lidt? Tager tingene for tungt eller for let? Er for fokuseret eller har for lidt fokus? Arbejder for meget eller for lidt? Der er hele tiden noget der kan være enten det ene eller det andet. Har du fundet ud af hvad for dig er for meget eller for lidt, og du navigerer efter dette så har du fundet en måde af balancere dit liv.

Når livet koger over

​Hvis du er ved at starte dit eget firma op, så ved du at du i en periode ikke vil have tid til familien. Så her vil du opleve en ubalance mellem arbejde og familieliv. Det er en positiv ubalance hvis det er afklaret med dig og familien, og der er klare aftale om hvor lang tid det ekstra arbejdspres skal vare. Det er først når forventningerne ikke er afklaret eller ikke realistiske, at det bliver en skadelig ubalance.

Hvis man bruger et komfur som metafor for hvordan vi balancerer livet, vil det at have alle fire kogeplader i gang, på fuld blus, på samme tid give stress. Man må have et par af dem på lavt blus, og være ok med det. Man må bare ikke helt slukke for de plader, som er afgørende for at retten bliver spiselig. Jeg har mødt mange som helt opgiver den grundlæggende egenomsorg, som at spise fornuftigt og sove tilstrækkeligt. Men faktum er, at du ikke både kan træne til et Marathon, starte egen virksomhed, være fuldt tilstede i dine sociale relationer, samt fuldt engageret i foreningsarbejde på en gang, noget må der skrues ned for.

​De fire kogeplader kan også deles op på følgende måde:

​Fysisk: Din krop er din motor, og skal vedligeholdes og fyldes med det rette brændstof. En varieret kost og daglig bevægelse. Det behøver ikke at være kompliceret, mange opgiver at ændre på kost og motionsvaner da det kan virke overvældende. Men små ting som at drikke et ekstra glas vand, og gå en tur kan faktisk gøre en forskel. Det tager tid at ændre vaner, så gør det simpelt. De fysiske omgivelser du er i har også stor betydning for din trivsel, tænk bare på hvordan du har det i dit hjem når der er rådet, og hvordan du har det når dit hjem er ryddeligt og rent.

Psykisk: Vi ved at kroppens muskler gør ondt når vi begynder at træne, men at de efterfølgende bliver stærkere. For at musklerne kan blive stærkere har de brug for pause mellem træningen, ellers så kommer der en skade, idet musklen bliver overtrænet. Det er ligeledes vigtigt at træner på forskellige måder, så både styrke og udholdenhed trænes. Hvis man tænker på samme måde omkring hjernen, så er det nøjagtigt det samme princip. Så for at holde din mentale balance skal der være en afveksling i at tænke fokuseret, og lade tankerne vandre uden et bestemt fokus. Hvis vi kører i samme spor hele tiden, og med samme hastighed ser vi ingenting, og bliver fart blinde.

Socialt: At have et socialt netværk er afgørende for din trivsel. Har du mennesker omkring dig som støtter dig, og hvor du i samværet føler dig tryg og accepteret, så har du et godt fundament. Er der mennesker i dit netværk som dræner dig for energi er det vigtig at stoppe kontakten, og hvis ikke dette er muligt, så sørg for at kontakten kun er i små tidsintervaller og med klare rammer.

Økonomisk: Hvor mange penge har du brug for? Penge eller tankerne om dem kan fylde utrolig meget, og give anledning til mange bekymringer. Det kommer helt an på om der er balance i udgifter og indtægter. Vær bevidst omkring hvad du bruger dine penge på, og om du reelt har brug for de ting du køber. At købe materielle ting kan give en øjeblikkelig følelse af velvære, men ofte kun i kort tid.